ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็น.เอ.ดี.โคลด์สตอเรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-088-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105544046009
Facebook : NAD Cold Storage

เข้าชม 282 ครั้ง

เอ็น.เอ.ดี. โคลด์สตอเรจ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 25/2 หมู่ 4 ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 0-3859-5941-42 โทรสาร : 0-3859-5943 ,0-3859-5947, 0-2317-5112
โทรศัพท์มือถือ : 0819219717
อีเมล์ : nadcold@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 25/2 จำนวน 31 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 31 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 25/2 หมู่ 4 ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : (038)595941-43 Email : nadcold@hotmail.com latitude : 13.596582 longitude : 100.940248
ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.34 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 202.00
คิดเป็นความจุ : 15.30 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังโพมบุด้วยอลูมิเนียม
กำลังการผลิต : 15.30 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 มีนาคม 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.34 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 202.00
คิดเป็นความจุ : 15.30 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังโพมบุด้วยอลูมิเนียม
กำลังการผลิต : 15.30 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 มีนาคม 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๔-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์