ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอี่ยมอิ่มจิตต์การประมง

ชื่อผู้ประกอบการ : เอี่ยมอิ่มจิตต์การประมง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-030-28092561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0735533000414

เข้าชม 348 ครั้ง

เอี่ยมอิ่มจิตต์การประมง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 34 หมู่ 5 ถนน มาลัยแมน ตำบล หนองปากโลง อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : (034) 251634