ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่นฟู๊ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-084-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745543001669
เว็บไซต์ : http://www.imgfoods.com/

เข้าชม 505 ครั้ง

ไอ เอ็ม จี โฟร์เซ่น ฟู๊ดส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 48/6 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034) 837 711 โทรสาร : 034-837701-703
โทรศัพท์มือถือ : 081 944 1807
อีเมล์ : sales@imgfoods.com

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๕-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ISO 9001 : 2000

ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล