ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็นหลังสวน

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นหลังสวน
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 42/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0733525000115

เข้าชม 184 ครั้ง

ห้องเย็นหลังสวน

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 96-98 ถนน พาณิชยการธนบุรี แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-249-2520

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 430 จำนวน 651 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 651 ตัน

ที่ตั้งคลัง 430 หมู่ 1 ตำบล ปากน้ำ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86150

Tel : 077-541174 Email : latitude : 9.94547553672475 longitude : 99.1539495175801
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.65 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 182.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 728,000.00
คิดเป็นความจุ : 300.30 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนใช้ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 ตุลาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.50 ม. ยาว : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 182,000.00
คิดเป็นความจุ : 150.15 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนใช้ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 ตุลาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.50 ม. ยาว : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 182,000.00
คิดเป็นความจุ : 150.15 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนใช้ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 ตุลาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 33.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 99,000.00
คิดเป็นความจุ : 12.54 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -30.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนใช้ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส
กำลังการผลิต : 12.54 ตัน จำนวนชั่วโมง 14 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 ตุลาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 33.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 99,000.00
คิดเป็นความจุ : 12.54 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -30.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนใช้ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส
กำลังการผลิต : 12.54 ตัน จำนวนชั่วโมง 14 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 ตุลาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 33.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 99,000.00
คิดเป็นความจุ : 12.54 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -30.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนใช้ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส
กำลังการผลิต : 12.54 ตัน จำนวนชั่วโมง 14 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 ตุลาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 33.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 99,000.00
คิดเป็นความจุ : 12.54 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -30.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนใช้ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส
กำลังการผลิต : 12.54 ตัน จำนวนชั่วโมง 14 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 ตุลาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง