ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็มเคห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็มเคห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-070-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745549001431

เข้าชม 271 ครั้ง

เอ็มเคห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 69/1 หมู่ 2 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3443 2333-8 โทรสาร : 0 3443 2339