ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตะล่อมสินคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ตะล่อมสินคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-011-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105523011249

เข้าชม 470 ครั้ง

ตะล่อมสินคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 110/1 หมู่ 3 ซอย สุขสวัสดิ์ 29 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 02 8731129,02 2946300 โทรสาร : 02 427 6398
โทรศัพท์มือถือ : 083 197 3162