ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตะล่อมสินคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ตะล่อมสินคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-011-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105523011249
Facebook : https://www.facebook.com/pages/ตะล่อมสินคลังสินค้า-จก-บริษัท

เข้าชม 226 ครั้ง

ตะล่อมสินคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 110/1 ซอย สุขสวัสดิ์ 29 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0 2427 7712 ,02 8731129 โทรสาร : 02 427 6398

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 421/2 จำนวน 2,850 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,850 ตัน

ที่ตั้งคลัง 421/2 ซอย สุขสวัสดิ์29 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200

Tel : 0 2427 7722,02 873 1129 Email : latitude : 13.748670 longitude : 100.495173
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 23.75 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 475.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,425.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 22.62 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 475.02 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,425.06 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง