ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วิวัฒชัย ฟาร์ม

ชื่อผู้ประกอบการ : วิวัฒชัย ฟาร์ม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-065-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135548009370

เข้าชม 535 ครั้ง

วิวัฒชัย ฟาร์ม

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/5 หมู่ 7 ซอย เทศบาล 4 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 081 3765320 โทรสาร : 089 8122376

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 99/5 จำนวน 0 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 0 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 99/5 ซอย เทศบาล4 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 081-3765320 Email : latitude : 14.076614 longitude : 100.645242
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : ไม่ระบุ ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 1.00
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ