ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นครหลวงค้าข้าว

ชื่อผู้ประกอบการ : นครหลวงค้าข้าว
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 10/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105520014069

เข้าชม 185 ครั้ง

บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 126/104-113,115 หมู่บ้าน อาคารไทยศรี ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-4394848 โทรสาร : 02 4394883
อีเมล์ : export@capitalrice.com