ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ที เอส คลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ที เอส คลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-030-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105530047784
เว็บไซต์ : https://www.tstegroup.com

เข้าชม 321 ครั้ง

ที เอส คลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 90 หมู่ 1 ซอย สยามไซโล ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0 2183 4567 โทรสาร : 0 2183 4561
โทรศัพท์มือถือ : 081 920 5284
อีเมล์ : T_S_T_E@yahoo.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 90 จำนวน 166,875 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 166,875 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 90 หมู่ 1 ซอย สยามไซโล ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : 02 1834567 Email : latitude : 13.649969 longitude : 100.576799
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

ต่อสัญญาเช่าเพิ่มเพื่อใช้ประกอบกิจการ ระยะเวลา 1 ปี

2 ที่ตั้งคลัง 90 หมู่ 1 ซอย สยามไซโล ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : 0 2394 2345 และ 0 2183 4567 Email : latitude : 13.65259 longitude : 100.55113
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 97.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,730.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 87.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 87,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 มกราคม 2532
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 27.50 ม. ยาว : 55.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,512.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,537.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

บจ.ที เอส คลังสินค้า ขอแจ้งเพิ่มคลังสินค้า โดยเช่าจาก บจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 55.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,312.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 16.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,936.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

บจ.ที เอส คลังสินค้า ขอแจ้งเพิ่มคลังสินค้า โดยเช่าจาก บจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 47.50 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,187.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

บจ.ทีเอส คลังสินค้า ขอแจ้งเพิ่มคลังสินค้า โดยเช่าจาก บจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

ต่อสัญญาเช่าเพื่อประกอบกิจการต่ออีก 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 40.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

ขอต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการ
ต่อสัญญาเช่า 10 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 41.48 ม. ยาว : 63.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,613.24 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 31.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,146.34 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 6 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มคลังสินค้า เพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 65.00 ม. ยาว : 104.20 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,773.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 67.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,705.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 10 มีนาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

ต่อสัญญาเช่าเพื่อประกอบกิจการ 10 เดือน