ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์

ชื่อผู้ประกอบการ : บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-021-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532081068
อีเมล์ : boperate@bisco.co.th
เว็บไซต์ : http://www.biscothai.com

เข้าชม 959 ครั้ง

บางปู อินเตอร์ โมดัลซีสเต็มส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 596 หมู่ 4 หมู่บ้าน อุตสาหกรรมบางปู ซอย 13/14 ถนน พัฒนา 1 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2324-0790 โทรสาร : 0-2709-4286
อีเมล์ : boperate@bisco.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 596 จำนวน 44,987 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 44,987 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 596 หมู่ 4 ซอย 13/14 ถนน พัฒนา 1 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 0-2324-0790-5 Email : boperate@visco.co.th latitude : 13.554214 longitude : 100.669754
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 150.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 71.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,820.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโอเเอล คอนเทนเนอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 6.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 11.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโอเเอล คอนเทนเนอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 140.00 ม. ยาว : 29.50 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,130.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 28.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,390.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโอเเอล คอนเทนเนอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 22.50 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 675.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,025.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโอเเอล คอนเทนเนอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 55.00 ม. ยาว : 26.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,430.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,290.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโอเเอล คอนเทนเนอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 16.90 ม. ยาว : 60.40 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,020.76 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,062.28 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็มโอเเอล คอนเทนเนอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ISO 9001

เลขที่ : TH01/10010
หน่วยรับรอง : UKAS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๑๖-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์