ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์

ชื่อผู้ประกอบการ : บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-021-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532081068
อีเมล์ : boperate@bisco.co.th
เว็บไซต์ : http://www.biscothai.com

เข้าชม 509 ครั้ง

บางปู อินเตอร์ โมดัลซีสเต็มส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 596 หมู่ 4 หมู่บ้าน อุตสาหกรรมบางปู ซอย 13/14 ถนน พัฒนา 1 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2324-0790 โทรสาร : 0-2709-4286
อีเมล์ : boperate@bisco.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 389/3 จำนวน 19,500 ตัน
 
เลขที่ 596 จำนวน 17,820 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 37,320 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 596 หมู่ 4 ซอย 13/14 ถนน พัฒนา 1 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 0-2324-0790 Email : boperate@visco.co.th latitude : 13.563436 longitude : 100.654070
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 74.25 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,940.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,820.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 มกราคม 2560
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

2 ที่ตั้งคลัง 389/3 หมู่ 3 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 0 3806 5565 Email : latitude : 13.13882 longitude : 100.99293
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 46.40 ม. ยาว : 137.33 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,372.11 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 32.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : 128.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายภาณุ ประกายศรีโรจน์

ต่อสัญญาเช่า

ISO 9001

เลขที่ : TH01/10010
หน่วยรับรอง : UKAS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๑๖-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์