ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-028-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549005955

เข้าชม 689 ครั้ง

มิทส์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 287 หมู่บ้าน อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 11 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-0124900 โทรสาร : 02-0124999
อีเมล์ : thianchai@mitsui-soko.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 130 จำนวน 900 ตัน
 
เลขที่ 222/10-11 จำนวน 27,750 ตัน
 
เลขที่ 222/12-15 จำนวน 45,750 ตัน
 
เลขที่ 89/5 จำนวน 6,750 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 81,150 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 130 หมู่ 18 ซอย โนนสมบูรณ์ ถนน ลำสมพุง ตำบล จันทึก อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30130

Tel : 0 4431 0130-1 Email : mitsui-soko.co.th latitude : 14.7584377904563 longitude : 101.444261956675
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 15.00 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 11 ตุลาคม 2559
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

2 ที่ตั้งคลัง 89/5 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 02-237-1257ต่อ 701,101 Email : latitude : 13.57297 longitude : 100.94317
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 18.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 222/10-11 หมู่ 5 ตำบล บ้านระกาศ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 95.00 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,850.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,250.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศิริโกมล โฮลดิ้ง จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศิริโกมล โฮลดิ้ง จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 2 ปี

4 ที่ตั้งคลัง 222/12-15 หมู่ 5 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บ้านระกาศ อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 020207900 Email : nitcha@mitsui-soko.co.th latitude : 13.58254 longitude : 100.87175
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 28.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศิริโกมล โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 28.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศิริโกมล โฮลดิ้ง จำกัด

เช่าจากบริษัทศิริโกมล โฮลดิ้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 27.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 11,250.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศิริโกมล โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศิริโกมล โฮลดิ้ง จำกัด

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๒๐-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์