ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-009-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531061888
Facebook : https://www.facebook.com/pages/บริษัท-ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า-จำกัด

เข้าชม 360 ครั้ง

ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1000/24 หมู่บ้าน อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 11 ซอย ทองหล่อ ถนน สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 381 8532-34 02 381 8537-40 โทรสาร : 02 715 9422
อีเมล์ : toon_aee@hotmail.com;raw1680@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 1/1 จำนวน 44,000 ตัน
 
เลขที่ 11/ข จำนวน 23,101 ตัน
 
เลขที่ 136ก จำนวน 99,433 ตัน
 
เลขที่ 434/ก จำนวน 12,600 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 179,134 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 136ก ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 0 3566 1355 Email : latitude : 14.503574 longitude : 100.463347
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 46.90 ม. ความสูง : 2.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,814.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,442.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 75.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 45,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 มีนาคม 2536
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้้งเพิ่มเมื่อวันที่ 9 มีค.36

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 80.56 ม. ความสูง : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,250.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 21,751.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 พฤศจิกายน 2540
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้้งเพิ่มเมื่อวันที่ 20 พย.40

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 40.40 ม. ความสูง : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,424.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,240.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 ตุลาคม 2546
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้้งเพิ่มเมื่อวันที่ 15 ตค.46

2 ที่ตั้งคลัง 434/ก หมู่ 5 ถนน อ่างทอง-อยุธยา ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 035-661-355,035-661-175 Email : latitude : 14.503574 longitude : 100.463347
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 มกราคม 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้้งเพิ่มเมื่อวันที่ 15 มค.50

3 ที่ตั้งคลัง 11/ข หมู่ 2 ตำบล ป่าโมก อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 035 661355 Email : latitude : 14.494731 longitude : 100.448540
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 85.56 ม. ความสูง : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,700.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,101.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 มิถุนายน 2551
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้้งเพิ่มเมื่อวันที่ 16 มิย.51

4 ที่ตั้งคลัง 1/1 หมู่ 14 ตำบล หนองโพ อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140

Tel : Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 88.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 44,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 5 มีนาคม 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๘-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์