ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-009-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531061888
Facebook : https://www.facebook.com/pages/บริษัท-ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า-จำกัด

เข้าชม 582 ครั้ง

ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1000/24 หมู่บ้าน อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 11 ซอย ทองหล่อ ถนน สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 381 8532-34 02 381 8537-40 โทรสาร : 02-3818550
อีเมล์ : toon_aee@hotmail.com;raw1680@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 11/ข จำนวน 132,400 ตัน
 
เลขที่ 136ก จำนวน 102,470 ตัน
 
เลขที่ 434/ก จำนวน 145,740 ตัน
 
เลขที่ 556/ก จำนวน 101,088 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 481,698 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 136ก ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 0 3566 1355 Email : latitude : 14.504396 longitude : 100.460360
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 28.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 75.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 135.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 45,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 ตุลาคม 2546
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้้งเพิ่มเมื่อวันที่ 15 ตค.46

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 157.43 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,510.05 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 99.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 38,570.35 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 มีนาคม 2536
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้้งเพิ่มเมื่อวันที่ 9 มีค.36

2 ที่ตั้งคลัง 434/ก หมู่ 5 ถนน อ่างทอง-อยุธยา ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 035-661-355,035-661-175 Email : latitude : 14.501411 longitude : 100.459605
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 145.00 ม. ความสูง : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 217.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 72,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 95.00 ม. ความสูง : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 142.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 47,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 มกราคม 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้้งเพิ่มเมื่อวันที่ 15 มค.50

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 66.00 ม. ยาว : 78.00 ม. ความสูง : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,148.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 154.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,740.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

3 ที่ตั้งคลัง 11/ข หมู่ 2 ตำบล ป่าโมก อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 035 661355 Email : latitude : 14.500573 longitude : 100.447333
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 55.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 12.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 246.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 92,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 มิถุนายน 2551
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้้งเพิ่มเมื่อวันที่ 16 มิย.51

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 28.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 112.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 40,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

4 ที่ตั้งคลัง 556/ก ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 035-661355 Email : latitude : 14.513973 longitude : 100.469140
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 108.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,776.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 139.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 46,656.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 126.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,072.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 163.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 54,432.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๘-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์