ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-009-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531061888
Facebook : https://www.facebook.com/pages/บริษัท-ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า-จำกัด

เข้าชม 206 ครั้ง

ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1000/24 หมู่บ้าน อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 11 ซอย ทองหล่อ ถนน สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 381 8532-34 02 381 8537-40 โทรสาร : 02 715 9422
อีเมล์ : toon_aee@hotmail.com;raw1680@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 1/1 จำนวน 44,000 ตัน
 
เลขที่ 142 จำนวน 17,920 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 61,920 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 1/1 หมู่ 14 ตำบล หนองโพ อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 60140

Tel : Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 88.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 44,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 5 มีนาคม 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

2 ที่ตั้งคลัง 142 หมู่ 9 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13250

Tel : 035-615993 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,560.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 33.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 8 เดือน

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๘-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์