ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ศรีเมืองคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ศรีเมืองคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-023-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115526001040

เข้าชม 459 ครั้ง

ศรีเมืองคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 679/1 หมู่ 1 ซอย ปีไทย ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 2222 501 0 2395 4515,0 2211 1264 โทรสาร : 02 2251 962

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 679/1 หมู่ที่ 1 จำนวน 7,200 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,200 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 679/1 หมู่ที่ 1 ซอย บีไทย ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 0 2225 1961 Email : latitude : 13.532801 longitude : 100.621467
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 18.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กุมภาพันธ์ 2527
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง