ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-031-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105529002152

เข้าชม 366 ครั้ง

อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 408/145 หมู่บ้าน พหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2619 0680-89 ต่อ 206 (คุณรุจิวรรณ) โทรสาร : 0-2619-0960
อีเมล์ : rujiwan@nkp.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 1/ก จำนวน 189,720 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 189,720 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 1/ก หมู่ 5 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 035661441 Email : latitude : 14.503574 longitude : 100.463347
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 73.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 36,720.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 240.00 ม. ความสูง : 28.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 17,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 478.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 153,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 ตุลาคม 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

สร้างเพิ่ม แจ้งเมื่อวันที่ 19 ตค.55