ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-031-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105529002152

เข้าชม 370 ครั้ง

อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 408/145 หมู่บ้าน พหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02) 6190680-89 โทรสาร : -
อีเมล์ : krujiwan_t@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 1 จำนวน 59,265 ตัน
 
เลขที่ 1/ก จำนวน 189,720 ตัน
 
เลขที่ 5/2 จำนวน 16,128 ตัน
 
เลขที่ 64/8 จำนวน 18,900 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 284,013 ตัน

ที่ตั้งคลัง 1 หมู่ 5 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 0-3566-1441-2 Email : latitude : 14.503574 longitude : 100.463347
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 74.08 ม. ความสูง : 5,926.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,926.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 59,265.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ที่ตั้งคลัง 1/ก หมู่ 5 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 035661441 Email : latitude : 14.503574 longitude : 100.463347
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 73,440.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 36,720.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 240.00 ม. ความสูง : 28.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 17,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 478,800.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 153,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 ตุลาคม 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

สร้างเพิ่ม แจ้งเมื่อวันที่ 19 ตค.55

ที่ตั้งคลัง 5/2 หมู่ 1 ตำบล ตะเคียนเลื่อน อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000

Tel : 035-661441 Email : latitude : 15.64352 longitude : 100.09947
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 28.00 ม. ยาว : 144.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,032.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 28,224.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,128.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4,032.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการ

ที่ตั้งคลัง 64/8 หมู่ 1 ตำบล คลองสะแก อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

Tel : 0 3566 1441-2 Email : kaimba15@hotmail.com latitude : 14.41434 longitude : 100.60150
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 126.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,780.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 52.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : 3.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท พอต ลิงค์ จำกัด