ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อาเซียคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : อาเซียคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-012-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105494000779
อีเมล์ : E-mail: contactus@asiawarehouse.co.th
เว็บไซต์ : http://www.asiawarehouse.co.th

เข้าชม 483 ครั้ง

อาเซียคลังสินค้า จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 49 หมู่บ้าน เอเซียเสริมกิจทาวเวอร์ ชั้น 6 ซอย 3 ซอย พิพัฒน์ ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2231-5780-4 โทรสาร : 0-2231-5777
อีเมล์ : awh@asiawarehouse.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 1019/1 จำนวน 20,520 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 20,520 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 1019/1 ถนน ริมทางรถไฟ-ช่องนนทรี แขวง คลองเตย เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : 02 286-9019-20 02 2495749-50 Email : latitude : 13.7136619 longitude : 100.5563925
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,560.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 มกราคม 2501
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 มกราคม 2501
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 มกราคม 2501
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง