ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่าวไทยคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่าวไทยคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-038-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532120870
เว็บไซต์ : http://www.ust.co.th

เข้าชม 212 ครั้ง

อ่าวไทยคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78/2 หมู่ 2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0 2861 7888 โทรสาร : 0 2861 7895 02861-7897-8

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 49/49 จำนวน 57,600 ตัน
 
เลขที่ 49/65-66 จำนวน 68,400 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 126,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 49/65-66 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3300 4888 Email : latitude : 13.0806690 longitude : 100.9136020
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 190.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 114.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 68,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

2 ที่ตั้งคลัง 49/49 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3300 4888 Email : latitude : 13.0806690 longitude : 100.9136020
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 96.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 57,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท
ทางด้านการขนส่งนั้นเรามีเครือข่ายให้บริการขนส่งสินค้าทางบกทั่วประเทศทั้งทางรถไฟและรถบรรทุก


ท่าเรือ

อัตราค่าบริการ : บาท


ISO 9001

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด