ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่าวไทยคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่าวไทยคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-038-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532120870
เว็บไซต์ : http://www.ust.co.th

เข้าชม 748 ครั้ง

อ่าวไทยคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78/2 หมู่ 2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0 2861 7888 โทรสาร : 0 2861 7895 02861-7897-8

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 11 จำนวน 50,004 ตัน
 
เลขที่ 51/4 ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จำนวน 42,155 ตัน
 
เลขที่ 90/81 จำนวน 20,060 ตัน
 
เลขที่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จำนวน 348,022 ตัน
 
เลขที่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังW6 จำนวน 25,020 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 485,261 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ถนน สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3300 4800 Email : nannapatt@ust.cath latitude : 13.059661 longitude : 100.889608
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 220.00 ม. ความสูง : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 275.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 110,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 11.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาเช่า 25 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2536 เป็นต้นไป ทั้งนี้ PMB และ TOC ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก 21 ปี รวมกับอายุสัญญาเดิมที่เหลืออีก 9 ปี รวมเป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2552 และสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 17 มี.ค.2582

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 220.00 ม. ความสูง : 13.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.06 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 13,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 178.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 79,992.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 13.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาเช่า 25 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2536 เป็นต้นไป ทั้งนี้ PMB และ TOC ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก 21 ปี รวมกับอายุสัญญาเดิมที่เหลืออีก 9 ปี รวมเป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2552 และสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 17 มี.ค.2582

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 70.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 40,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาเช่า 25 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2536 เป็นต้นไป ทั้งนี้ PMB และ TOC ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก 21 ปี รวมกับอายุสัญญาเดิมที่เหลืออีก 9 ปี รวมเป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2552 และสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 17 มี.ค.2582

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,880.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 51.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาเช่า 25 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2536 เป็นต้นไป ทั้งนี้ PMB และ TOC ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก 21 ปี รวมกับอายุสัญญาเดิมที่เหลืออีก 9 ปี รวมเป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2552 และสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 17 มี.ค.2582

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,880.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 51.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาเช่า 25 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2536 เป็นต้นไป ทั้งนี้ PMB และ TOC ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก 21 ปี รวมกับอายุสัญญาเดิมที่เหลืออีก 9 ปี รวมเป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2552 และสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 17 มี.ค.2582

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 176.00 ม. ความสูง : 32.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.71 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,448.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 270.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 82,030.08 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาเช่า 25 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2536 เป็นต้นไป ทั้งนี้ PMB และ TOC ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก 21 ปี รวมกับอายุสัญญาเดิมที่เหลืออีก 9 ปี รวมเป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2552 และสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ 17 มี.ค.2582

2 ที่ตั้งคลัง ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังW6 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 033-004-008 Email : latitude : 13.067389 longitude : 100.907537
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.56 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 63.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,020.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

3 ที่ตั้งคลัง 51/4 ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง หมู่ 3 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3300 4800 Email : latitude : 13.074153 longitude : 100.901758
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 144.00 ม. ยาว : 123.00 ม. ความสูง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 17,712.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 194.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 42,154.56 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 17.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

4 ที่ตั้งคลัง 11 หมู่ 6 ตำบล หนองสระปลา อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41320

Tel : Email : latitude : 17.372421 longitude : 103.259679
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 25.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.26 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 136.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,004.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

5 ที่ตั้งคลัง 90/81 หมู่ 10 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 033-004888 Email : latitude : 13.091438 longitude : 100.941913
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 85.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.36 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 153.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,060.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท
ทางด้านการขนส่งนั้นเรามีเครือข่ายให้บริการขนส่งสินค้าทางบกทั่วประเทศทั้งทางรถไฟและรถบรรทุก


ท่าเรือ

อัตราค่าบริการ : บาท


ISO 9001

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด