ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่าวไทยคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่าวไทยคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-038-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532120870
เว็บไซต์ : http://www.ust.co.th

เข้าชม 315 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78/2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-8617888

อ่าวไทยคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78/2 หมู่ 2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0 2861 7888 โทรสาร : 0 2861 7895 02861-7897-8

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 453 จำนวน 12,000 ตัน
 
เลขที่ 49/49 จำนวน 57,600 ตัน
 
เลขที่ 49/65-66 จำนวน 68,400 ตัน
 
เลขที่ 51/4 ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จำนวน 270,000 ตัน
 
เลขที่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จำนวน 251,524 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 659,524 ตัน

ที่ตั้งคลัง ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ถนน สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : (038) 490154 Email : latitude : 13.045203 longitude : 100.916936
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 110.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 77,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 132.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 13,200.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 13,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 66,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 71.44 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 5,000.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,000.80 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,004.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,880.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25,920.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ก่อสร้างเพิ่ม

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,760.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 51,840.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 57,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ก่อสร้างเพิ่ม 1 หลัง แต่มีผลังกั้นภายในโกดังแบ่งเป็น 2 ส่วน

ที่ตั้งคลัง 453 หมู่ 10 ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40260

Tel : Email : latitude : 16.333742 longitude : 102.777581
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนเช่า

ที่ตั้งคลัง 51/4 ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง หมู่ 3 หมู่บ้าน ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 033-004-888 Email : latitude : 13.06725 longitude : 100.90732
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 144.00 ม. ยาว : 375.00 ม. ความสูง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 54,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 594,000.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 270,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 17,766.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า เช่าจาก บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 ปี

ที่ตั้งคลัง 49/65-66 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3300 4888 Email : latitude : 13.0806690 longitude : 100.9136020
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 190.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 114.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 68,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งคลัง 49/49 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3300 4888 Email : latitude : 13.0806690 longitude : 100.9136020
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 96.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 57,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท
ทางด้านการขนส่งนั้นเรามีเครือข่ายให้บริการขนส่งสินค้าทางบกทั่วประเทศทั้งทางรถไฟและรถบรรทุก


ท่าเรือ

อัตราค่าบริการ : บาท


ISO 9001

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด