ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่าวไทยคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่าวไทยคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-038-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532120870
เว็บไซต์ : http://www.ust.co.th

เข้าชม 382 ครั้ง

อ่าวไทยคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78/2 หมู่ 2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0 2861 7888 โทรสาร : 0 2861 7895 02861-7897-8

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 11 จำนวน 10,800 ตัน
 
เลขที่ 119 จำนวน 112,000 ตัน
 
เลขที่ 49/49 จำนวน 57,600 ตัน
 
เลขที่ 49/65-66 จำนวน 68,400 ตัน
 
เลขที่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จำนวน 251,524 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 500,324 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ถนน สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : (038) 490154 Email : latitude : 13.045203 longitude : 100.916936
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 110.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 77,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 132.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 13,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 66,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 71.44 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,000.80 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,004.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,880.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ก่อสร้างเพิ่ม

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,760.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 51.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 57,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 16 ธันวาคม 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ก่อสร้างเพิ่ม 1 หลัง แต่มีผลังกั้นภายในโกดังแบ่งเป็น 2 ส่วน

2 ที่ตั้งคลัง 49/65-66 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3300 4888 Email : latitude : 13.0806690 longitude : 100.9136020
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 190.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 114.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 68,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

3 ที่ตั้งคลัง 49/49 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3300 4888 Email : latitude : 13.0806690 longitude : 100.9136020
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 96.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 57,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

4 ที่ตั้งคลัง 11 หมู่ 6 ตำบล หนองสระปลา อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41320

Tel : 0 3300 4888 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 25.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.60 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 104.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

5 ที่ตั้งคลัง 119 หมู่ 6 ตำบล หนองขอนกว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000

Tel : 0 3300 4888 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 160.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 56,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 160.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 56,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด

การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท
ทางด้านการขนส่งนั้นเรามีเครือข่ายให้บริการขนส่งสินค้าทางบกทั่วประเทศทั้งทางรถไฟและรถบรรทุก


ท่าเรือ

อัตราค่าบริการ : บาท


ISO 9001

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด