ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง

ชื่อผู้ประกอบการ : อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 61/2511
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105510005474

เข้าชม 248 ครั้ง

อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 177 หมู่ - หมู่บ้าน ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 9 ซอย - ถนน ราชวงศ์ แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 226-0680 02 225-0200
โทรศัพท์มือถือ : 086 522 0669

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 51 จำนวน 3,840 ตัน
 
เลขที่ 71,71/1-9 จำนวน 26,684 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 30,524 ตัน

ที่ตั้งคลัง 71,71/1-9 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย ขุนศรีนก ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางจาก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : Email : latitude : 13.612886 longitude : 100.539046
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 84.85 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,866.70 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,533.45 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ยูจีซี จำกัด

กรรมสิทธ์ได้มาตอนเช่า

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 86.04 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,892.88 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,625.08 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายจิว ด่านสกุล

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนเช่า

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 87.23 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,919.06 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,716.71 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายจิว ด่านสกุล

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนเช่า

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 88.42 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,945.24 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,808.34 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายจิว ด่านสกุล

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนเช่า

ที่ตั้งคลัง 51 ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : 02 394 1761-5 Email : latitude : 13.641520 longitude : 100.552459
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 38.40 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 960.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4,800,000.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,840.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง