ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง

ชื่อผู้ประกอบการ : อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-013-24072562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105510005474

เข้าชม 248 ครั้ง

อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าสซิ่ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 177 หมู่ - หมู่บ้าน ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 9 ซอย - ถนน ราชวงศ์ แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 226-0680 02 225-0200
โทรศัพท์มือถือ : 086 522 0669