ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-007-26032561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531087551
อีเมล์ : boonthom.t@th.kline.com
เว็บไซต์ : http://www.kline.co.th

เข้าชม 1,010 ครั้ง

เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 77 หมู่ 8 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038-774999, 0 3877 5900 โทรสาร : 038-775800
อีเมล์ : boonthom.t@th.kline.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 77 จำนวน 24,780 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 24,780 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 77 หมู่ 8 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 038-774999,038 775900 Email : latitude : 13.185036 longitude : 101.001974
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 140.00 ม. ยาว : 59.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,260.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,780.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 เมษายน 2557
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

บางพระ

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 77 หมู่ 8 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บางละมุง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3877 5900, 0 3877 4999 โทรสาร : 030 3877 5800
อีเมล์ : boonthom.t@th.kline.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 77 จำนวน 24,780 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 49,560 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 77 หมู่ 8 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บางละมุง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20150

Tel : 0 3877 5900, 0 3877 4999 Email : ิboonthom.t@th.kline.com latitude : 13.185036 longitude : 100.001974
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 59.00 ม. ยาว : 140.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,260.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,780.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 เมษายน 2557
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

บ้านเก่า

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 700/627 หมู่ 4 หมู่บ้าน อมตะนคร ซอย - ถนน อมตะ เฟส 6 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038 210042 -7 โทรสาร : 038 210040-1
อีเมล์ : suthakarn.p@kcst.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 700/626 จำนวน 24,468 ตัน
 
เลขที่ 700/627 จำนวน 50,130 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 124,158 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 700/626 หมู่ 4 หมู่บ้าน อมตะนคร เฟส 6 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038 210042-7 Email : suthakarn.p@kcst.co.th latitude : 13.452707 longitude : 101.060199
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 110.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 65.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,468.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 มีนาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

2 ที่ตั้งคลัง 700/627 หมู่ 4 หมู่บ้าน อมตะนคร เฟส 6 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038 210042-7 Email : suthakarn.p@kcst.co.th latitude : 13.452525 longitude : 101.056453
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 55.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,720.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 7.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 มีนาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 101.70 ม. ยาว : 77.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,830.90 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 59.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22,410.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 7.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 มีนาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

บางโฉลง

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 33 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2321 7209

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 33 จำนวน 18,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 142,158 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 33 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 0 2312 7209 Email : latitude : 13.6099252 longitude : 100.7613521
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 150.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 60.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 ตุลาคม 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๑๑-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์