ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-007-26032561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531087551
เว็บไซต์ : http://www.kline.co.th

เข้าชม 587 ครั้ง

เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 77 หมู่ 8 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038-774999 โทรสาร : 038-775900

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 77 จำนวน 17,708 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 17,708 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 77 หมู่ 8 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 038-774999 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 19.00 ม. ยาว : 466.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,854.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,708.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) สาขา 1

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 33 หมู่ 9 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน บางนาตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 3127209-17 02 750 9283 โทรสาร : 02 312 7207 ,02 312 7902
อีเมล์ : sirima.k@th.kline.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 33 จำนวน 18,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 35,708 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 33 หมู่ 9 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน บางนาตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02 750 9283 Email : latitude : 13.620714 longitude : 100.758062
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) สาขา 2

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 149 หมู่ 2 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-704-133-4,038-704-022-5 โทรสาร : 038-704135

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 149 จำนวน 27,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 62,708 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 149 หมู่ 2 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150

Tel : 038-704133-4 / 038-704022-5 Email : latitude : 13.020706 longitude : 100.956165
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 150.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) สาขา 3

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 700/627 หมู่ 4 หมู่บ้าน อมตะนคร ซอย - ถนน อมตะ เฟส 6 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038 210042 -7 โทรสาร : 038 210040-1

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 700/626 จำนวน 24,468 ตัน
 
เลขที่ 700/627 จำนวน 50,130 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 137,306 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 700/626 หมู่ 4 หมู่บ้าน อมตะนคร เฟส 6 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038 210042-7 Email : latitude : 13.449787 longitude : 101.044120
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 110.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 65.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,468.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ให้ใช้แบบมีค่าตอบแทน

2 ที่ตั้งคลัง 700/627 หมู่ 4 หมู่บ้าน อมตะนคร เฟส 6 ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 20160

Tel : 038 210042-7 Email : latitude : 13.449787 longitude : 101.044120
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 55.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,720.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ให้ใช้แบบมีค่าตอบแทน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 101.70 ม. ยาว : 77.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,830.90 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 59.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22,410.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ให้ใช้แบบมีค่าตอบแทน

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๑๑-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์