ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส

ชื่อผู้ประกอบการ : ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-003-24072562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105509002963

เข้าชม 206 ครั้ง

ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 177 หมู่บ้าน อาคารยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ชั้น 9 ถนน สุรวงศ์ แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-2260680,02-2266120-29 โทรสาร : 02-2245670
อีเมล์ : ufm2552@hotmail.com