ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์)

ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-017-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205550016875
อีเมล์ : account@snl.in.th

เข้าชม 1,120 ครั้ง

นิปปอนสตีลลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 909 หมู่บ้าน อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 12 ซอย - ถนน บางนา-ตราด กม.3 แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2744 3183 โทรสาร : 0 2744 3184-5
อีเมล์ : khomsil@nslt.in.th

หมายเหตุ: มีการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม "บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 219/8 จำนวน 49,800 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 49,800 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 219/8 หมู่ 6 หมู่บ้าน อุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038 347 047 Email : latitude : 13.094093 longitude : 101.059782
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 156.00 ม. ความสูง : 17.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,360.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 79.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 46,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 11 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง