ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์)

ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-017-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205550016875

เข้าชม 296 ครั้ง

นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน ลอจิสติคส์ (ไทยแลนด์)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 909 หมู่บ้าน อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ซอย - ถนน บางนา-ตราด กม.3 แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2744 3183 โทรสาร : 0 2744 3184-5
อีเมล์ : khomsil@nslt.in.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 150/34 จำนวน 72,435 ตัน
 
เลขที่ 219/8 จำนวน 49,800 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 122,235 ตัน

ที่ตั้งคลัง 150/34 หมู่ 9 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 038-296818 038-347-047 Email : latitude : 13.1112288343286 longitude : 101.034885941131
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 22.50 ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 225.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 675.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 ตุลาคม 2551
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 26.00 ม. ยาว : 138.00 ม. ความสูง : 13.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,588.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 39.30 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 35,880.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 มีนาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเมื่อวันที่ 30 มีค.52 ตามหนังสือลงวันที่ 26 มีค.52

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 26.00 ม. ยาว : 138.00 ม. ความสูง : 13.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,588.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 47,002.80 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 35,880.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 กันยายน 2554
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ก่อสร้างโกดังเพิ่มเติมจำนวน 1 หลัง เป็นโกดังส่วนที่ขยายจาก หลังที่ 2/1 แจ้งเพิ่มเมื่อวันที่ 14 ตค.54

ที่ตั้งคลัง 219/8 หมู่ 6 หมู่บ้าน อุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038 347 047 Email : latitude : 13.094093 longitude : 101.059782
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 156.00 ม. ความสูง : 17.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,360.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 79.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 46,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 11 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง