ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส

ชื่อผู้ประกอบการ : ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-018-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105550023929

เข้าชม 635 ครั้ง

ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 2525 หมู่ - หมู่บ้าน เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ซอย - ถนน พระราม 4 เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-0342374 โทรสาร : 02-0348666
โทรศัพท์มือถือ : 08-1640-4400
อีเมล์ : paisalsilp.c@th.yusen-logistics.com kanthaphon.p@th.yusen-logistics.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 159 จำนวน 79,944 ตัน
 
เลขที่ 169/9 จำนวน 168,667 ตัน
 
เลขที่ 7 จำนวน 64,922 ตัน
 
เลขที่ 82 จำนวน 19,159 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 332,692 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 82 หมู่ - หมู่บ้าน - ถนน มาบยา ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 038-682641 Email : latitude : 12.640873 longitude : 101.161333
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 58.00 ม. ยาว : 135.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,830.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 46.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,009.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 25.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,150.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 7 ถนน ถนนทางหลวงสายระยอง 3191 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 038-643100 Email : latitude : 12.7360317446107 longitude : 101.149110108422
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 133.65 ม. ยาว : 211.20 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 28,226.88 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 371.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 64,921.82 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 169/9 หมู่ 1 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรม ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : Email : latitude : 13.11949 longitude : 100.97311
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.20 ม. ยาว : 169.60 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,905.92 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 238.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 59,529.60 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.20 ม. ยาว : 169.60 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,905.92 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 119.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 59,529.60 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 58.50 ม. ยาว : 169.60 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,921.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 99.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 49,608.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

4 ที่ตั้งคลัง 159 ถนน มาบยา ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 038-643-100 Email : latitude : 12.73651 longitude : 101.15300
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 78.00 ม. ยาว : 216.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 16,848.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 151.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,544.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 49.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 88.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๒๑-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์