ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส

ชื่อผู้ประกอบการ : ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-018-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105550023929

เข้าชม 362 ครั้ง

ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 2525 หมู่ - หมู่บ้าน เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ซอย - ถนน พระราม 4 เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-2068224 โทรสาร : 02-2374718
โทรศัพท์มือถือ : 08-1640-4400
อีเมล์ : paisalsilp.c@th.yusen-logistics.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 159 จำนวน 81,846 ตัน
 
เลขที่ 169/9 จำนวน 119,059 ตัน
 
เลขที่ 7 จำนวน 92,967 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 293,872 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 7 ถนน ถนนทางหลวงสายระยอง 3191 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 038-643100 Email : latitude : 12.7360317446107 longitude : 101.149110108422
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 137.60 ม. ยาว : 225.21 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 30,988.90 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 154.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 92,966.70 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ยูเซน โลจิสติกส์ จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้า เพื่อใช้ประกอบกิจการ

2 ที่ตั้งคลัง 169/9 หมู่ 1 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรม ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : Email : latitude : 13.11949 longitude : 100.97311
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 140.40 ม. ยาว : 169.60 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 23,811.84 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 238.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 119,059.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 20.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ยูเซน โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ดับเบิ้ล วิง สปิริต เซอร์วิส จำกัด จอแจ้งเพิ่มคลังสินค้า จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ 20000 ตารางเมตร โดยเช่าจากบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 159 ถนน มาบยา ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 038-643-100 Email : latitude : 12.73651 longitude : 101.15300
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 78.00 ม. ยาว : 223.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 17,394.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 86.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 52,182.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 17.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ยูเซน โลจิสติกส์ จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้า เพื่อใช้ประกอบกิจการ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 206.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,888.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 49.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,664.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ยูเซน โลจิสติกส์ จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้า เพื่อใช้ประกอบการ

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๒๑-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์