ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พิสิฐห้องเย็นลำปาง

ชื่อผู้ประกอบการ : พิสิฐห้องเย็นลำปาง
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-087-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0523551001109

เข้าชม 379 ครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐห้องเย็นลำปาง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 708 หมู่ 2 ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-336 994 054 225 927

GMP

เลขที่ : 1-6731/2557
หน่วยรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร