ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แพ็คฟู้ด

ชื่อผู้ประกอบการ : แพ็คฟู้ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทมหาชนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 36/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105527029436

เข้าชม 143 ครั้ง

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 103 ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-295-1991 โทรสาร : 02-2952002,02-2952012

ไม่ประสงค์ยื่นตาม ม.71