ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โอเชียนนิค แคนเนอรี่

ชื่อผู้ประกอบการ : โอเชียนนิค แคนเนอรี่
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-020-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105516003317
อีเมล์ : duangruethai@kingfisher.co.th

เข้าชม 290 ครั้ง

บริษัท โอเชียนนิค แคนเนอรี่ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 127/27 หมู่บ้าน ปัญจธานีทาวเวอร์ ถนน นนทรี(รัชดาภิเษก) แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-3240817ต่อ203 โทรสาร : 02-3240624-5
อีเมล์ : anumongkol@kingfisher.co.th, sp1mkt@kingfisher.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 233 จำนวน 2,322 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,322 ตัน

ที่ตั้งคลัง 233 หมู่ 4 หมู่บ้าน บางปู ถนน สุขุมวิท ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 02-324-0617-22,02-681-1035 Email : latitude : 13.563436 longitude : 100.654070
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.50 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.01 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 396.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,178,000.00
คิดเป็นความจุ : 399.96 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นเหล็กเคลือบสีบุด้วยฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 ตุลาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.50 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.01 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 396.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,178,000.00
คิดเป็นความจุ : 399.96 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นเหล็กเคลือบสีบุด้วยฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 ตุลาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.50 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.01 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 396.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,178,000.00
คิดเป็นความจุ : 399.96 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นเหล็กเคลือบสีบุด้วยฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 ตุลาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.50 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.01 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 396.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,178,000.00
คิดเป็นความจุ : 399.96 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นเหล็กเคลือบสีบุด้วยฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 ตุลาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.50 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.01 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 396.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,178,000.00
คิดเป็นความจุ : 399.96 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นเหล็กเคลือบสีบุด้วยฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 ตุลาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.65 ม. ยาว : 31.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.71 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 424.52 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4,669,665.00
คิดเป็นความจุ : 301.41 ตัน
ความสูง : 11.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 ตุลาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.20 ม. ยาว : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.24 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 43.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 238,700.00
คิดเป็นความจุ : 10.42 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นเหล็กเคลือบสีบุด้วยฉนวนกันความร้อน
กำลังการผลิต : 10.42 ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 ตุลาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.20 ม. ยาว : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.24 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 43.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 238,700.00
คิดเป็นความจุ : 10.42 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นเหล็กเคลือบสีบุด้วยฉนวนกันความร้อน
กำลังการผลิต : 10.42 ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 ตุลาคม 2545
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ที่ตั้งคลัง 1 หมู่ 4 ถนน บ้านปลายคลองครุ ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : Email : latitude : 13.590398 longitude : 100.296802