ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-058-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115546007574
เว็บไซต์ : http://dandpcold.siam2web.com

เข้าชม 292 ครั้ง

ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 25/2 หมู่ 4 ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 0-3859-5858 โทรสาร : 0-3859-5943 02-317-5112
อีเมล์ : nadcold@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 78/2 จำนวน 60 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 60 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 78/2 หมู่ 2 ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 0-3859-5858 Email : nadcold@hotmail.com latitude : 13.5922007933034 longitude : 100.941587526091
ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.16 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 62.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 175.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 2.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กบุผนังด้วยโพลี่สไตรีน
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 สิงหาคม 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.16 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 62.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 175.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 2.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กบุผนังด้วยโพลี่สไตรีน
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 สิงหาคม 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.16 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 62.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 175.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 2.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กบุผนังด้วยโพลี่สไตรีน
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 สิงหาคม 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.16 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 62.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 175.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 2.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กบุผนังด้วยโพลี่สไตรีน
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 สิงหาคม 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.16 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 62.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 175.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 2.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กบุผนังด้วยโพลี่สไตรีน
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 สิงหาคม 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.16 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 62.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 175.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 2.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กบุผนังด้วยโพลี่สไตรีน
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 สิงหาคม 2550
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๘-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมกาค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์