ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พศภพ 999

ชื่อผู้ประกอบการ : พศภพ 999
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-002-24012561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105547123713

เข้าชม 426 ครั้ง

พศภพ 999

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 60 หมู่บ้าน มงคลนิเวศน์ ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02 5925699 โทรสาร : 02 529 5688
อีเมล์ : ktecha999@gmail.com

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๗-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์