ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-005-256022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115548004670

เข้าชม 394 ครั้ง

ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 363 หมู่ 17 ถนน บางนา-ตราด (กม.23) ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 7059305 โทรสาร : 02-7059313
อีเมล์ : stangtrakool@hfsw.co.th