ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-005-256022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115548004670

เข้าชม 308 ครั้ง

ฮาวี ฟูด ดิสตริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 363 หมู่ 17 ถนน บางนา-ตราด (กม.23) ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 7059305 โทรสาร : 02-7059313
อีเมล์ : stangtrakool@hfsw.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 363 จำนวน 693 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 693 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 363 หมู่ 17 ถนน บางนา-ตราด (กม.23) ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-705-9305 Email : latitude : 13.597070 longitude : 100.818543
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 1.00 ม. ยาว : 10.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 94.00
คิดเป็นความจุ : 94.50 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 1.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -4.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก/แผ่นฉนวนบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 21.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.14 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 525.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 598.50 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก/แผ่นฉนวนบุโฟม
กำลังการผลิต : 598.50 ตัน จำนวนชั่วโมง 12.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2549
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง