ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อผู้ประกอบการ : ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-066-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105546115326
เว็บไซต์ : http://www.dechachan.co.th/portfolio-item/international/

เข้าชม 232 ครั้ง

ธงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 325/34 ถนน หลานหลวง แขวง สี่แยกมหานาค เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02 282 8061 ,02 281 7393 โทรสาร : 02 280 3602
อีเมล์ : chaiworapoj@yahoo.com