ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สุรพลฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สุรพลฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทมหาชนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-072-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107537000661
เว็บไซต์ : http://www.surapon.com/

เข้าชม 426 ครั้ง

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 247 หมู่ 1 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 385 3038-54 โทรสาร : 02 745 6270 02 385 3179
อีเมล์ : info@surapon.com