ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สุรพลฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สุรพลฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทมหาชนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-072-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107537000661
เว็บไซต์ : http://www.surapon.com/

เข้าชม 332 ครั้ง

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 247 หมู่ 1 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 385 3038-54 โทรสาร : 02 745 6270 02 385 3179
อีเมล์ : info@surapon.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 247 จำนวน 2,078 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,078 ตัน

ที่ตั้งคลัง 247 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

Tel : 02 385 3038-54 Email : latitude : 13.620725 longitude : 100.633248
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.10 ม. ยาว : 34.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.07 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 549.01 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3,843,070.00
คิดเป็นความจุ : 587.44 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วยฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กุมภาพันธ์ 2552
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.60 ม. ยาว : 17.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.05 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 295.48 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,068,360.00
คิดเป็นความจุ : 310.25 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วยฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กุมภาพันธ์ 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.10 ม. ยาว : 41.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.01 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 867.21 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6,070,470.00
คิดเป็นความจุ : 875.88 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วยฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กุมภาพันธ์ 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.60 ม. ยาว : 17.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.03 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 295.48 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,068,360.00
คิดเป็นความจุ : 304.34 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วยฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 กุมภาพันธ์ 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง