ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส

ชื่อผู้ประกอบการ : ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-037-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115543005848

เข้าชม 365 ครั้ง

ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 11/8-11/9 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 337 2086-99 โทรสาร : 02 750 9776
อีเมล์ : ladaporn.w@hitachi-tst.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 11/8-11/9 จำนวน 58,974 ตัน
 
เลขที่ 288 จำนวน 27,216 ตัน
 
เลขที่ 72 จำนวน 44,246 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 130,437 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 72 หมู่ 6 ตำบล หนองปลาหมอ อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140

Tel : 02-337-2086 ต่อ 606 Email : latitude : 14.38004 longitude : 100.87689
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 64.13 ม. ยาว : 230.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 14,748.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 147.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 44,246.25 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

2 ที่ตั้งคลัง 288 หมู่ 12 ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

Tel : 037 218 637-9 Email : latitude : 13.878324 longitude : 101.550236
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 126.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,072.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 90.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,216.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

เช่าเพิ่มเพื่อใช้ประกอบกิจการ

3 ที่ตั้งคลัง 11/8-11/9 ถนน บางนา-ตราด กม.18 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02 337 2086-99 Email : latitude : 13.606354 longitude : 100.765475
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 86.35 ม. ยาว : 114.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,843.90 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 147.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,531.70 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 74.35 ม. ยาว : 132.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,814.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 147.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,442.60 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๑๗-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์