ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส

ชื่อผู้ประกอบการ : ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-037-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115543005848

เข้าชม 661 ครั้ง

ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 11/8-11/9 หมู่ 9 ถนน บางนา - ตราดกม. 18 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 337 2086-99 โทรสาร : 02 750 9776
อีเมล์ : ladaporn.w@hitachi-tst.com

มีความประสงค์จะขอแจ้งไม่ต่อสัญญาคลังสินค้า ตามที่ตั้งเลขที่ 444/1 โดยคงเหลือคลังสินค้าที่ประสงค์เช่าต่อคือ ที่ตั้ง 444/2-3

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 11/8-11/9 จำนวน 58,974 ตัน
 
เลขที่ 2002 จำนวน 9,000 ตัน
 
เลขที่ 288 จำนวน 27,216 ตัน
 
เลขที่ 370 จำนวน 7,611 ตัน
 
เลขที่ 444/2-3 จำนวน 25,920 ตัน
 
เลขที่ 72 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จำนวน 44,246 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 172,968 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 370 หมู่ 10 ตำบล ปากพูน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000

Tel : 075-369-635-7 Email : latitude : 8.511918 longitude : 99.975805
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 43.00 ม. ยาว : 59.00 ม. ความสูง : 12.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,537.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 31.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,611.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 มกราคม 2553
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

2 ที่ตั้งคลัง 2002 หมู่ 9 ถนน สุขุมวิท ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

Tel : 02 757 6088-96 Email : latitude : 13.620725 longitude : 100.633248
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

ลักษณะโกดังเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นละ 3,000 ตรม

3 ที่ตั้งคลัง 72 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช หมู่ 6 ตำบล หนองปลาหมอ อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี 18140

Tel : 036-374460-5 Email : latitude : 14.3799278 longitude : 100.8465810
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 64.13 ม. ยาว : 230.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 14,748.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 147.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 44,246.25 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

4 ที่ตั้งคลัง 288 หมู่ 12 ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

Tel : 037 218 637-9 Email : latitude : 13.878324 longitude : 101.550236
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 126.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,072.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 90.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,216.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

เช่าเพิ่มเพื่อใช้ประกอบกิจการ

5 ที่ตั้งคลัง 11/8-11/9 ถนน บางนา-ตราด กม.18 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02 337 2086-99 Email : latitude : 13.606354 longitude : 100.765475
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 86.35 ม. ยาว : 114.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,843.90 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 147.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,531.70 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 74.35 ม. ยาว : 132.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,814.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 147.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,442.60 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็มส์ จำกัด

6 ที่ตั้งคลัง 444/2-3 หมู่ 7 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 43.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,960.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 43.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,960.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๑๗-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์