ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ยูนิเวอร์ส โลจีสติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อผู้ประกอบการ : ยูนิเวอร์ส โลจีสติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-011-26042561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105538017094
อีเมล์ : akkharat@universeloggroup.com
เว็บไซต์ : www.universelogisticsgroup.com/company

เข้าชม 193 ครั้ง

ยูนิเวอร์ส โลจีสติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 71/30 ซอย บรมราชชนนี 15 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-8848666 ต่อ 502 โทรสาร : 02-8847748-52

หมายเหตุ : มีความประสงค์หยุดดำเนินกิจการคลังสินค้า จากวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
เนื่องจากสัญญาบริการคลังสินค้าให้กับลูกค้าปัจจุบันหมดสัญญา และ ไม่ได้รับการต่อสัญญาออกไป ซึ่งสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ชะลอตัว มีผลทำให้ทางลูกค้าไม่ต่อสัญญา เพื่อรอดูสถานการณ์แผนงานและงบประมาณปี 2563 ดังนั้นทางบริษัทมีความจำเป็นที่ต้องหยุดกำเนินกิจการติดต่อกันเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 48/48 จำนวน 1,800 ตัน
 
เลขที่ 48/49 จำนวน 1,800 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,600 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 48/48 ซอย รังสิตคอมเพล๊ก ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-0450529 Email : latitude : 14.130280 longitude : 100.606293
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 720.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 48/49 ซอย รังสิตคอมเพล๊ก ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-0450529 Email : latitude : 14.130280 longitude : 100.606293
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 720.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด