ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-020-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105500000763

เข้าชม 275 ครั้ง

ส่งเสริมวิวัฒนาคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 2,6,8,12-14 ถนน เชียงใหม่ แขวง คลองสาน เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : (02) 437-4067, 437-7303 โทรสาร : -