ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-015-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105524027220
อีเมล์ : sw_info@sathaporn.com
เว็บไซต์ : https://www.shlcorp.co.th/Home/584fe79bcb1fafa023516c08

เข้าชม 616 ครั้ง

ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 68 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2233 8167 02-2332145-7 โทรสาร : 02-2366752
อีเมล์ : suchai@sathaporn.com;supansa@sathaporn.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 90 จำนวน 158,932 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 158,932 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 90 หมู่ 2-4 ถนน อยุธยา-นครหลวง ตำบล ปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

Tel : 035 359201-9 Email : latitude : 14.438720 longitude : 100.612692
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 126.00 ม. ความสูง : 8.26 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,670.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 46.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,010.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ได้ตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 180.00 ม. ความสูง : 8.26 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 66.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ได้ตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 180.00 ม. ความสูง : 8.26 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 66.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ได้ตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 126.00 ม. ความสูง : 8.26 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,670.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 46.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,010.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ได้ตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 44.94 ม. ยาว : 224.00 ม. ความสูง : 7.11 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,066.56 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 71.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 30,199.68 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ได้ตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 44.94 ม. ยาว : 224.00 ม. ความสูง : 7.11 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,066.56 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 71.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 30,199.68 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ได้ตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 29.50 ม. ยาว : 179.80 ม. ความสูง : 6.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,304.10 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 36.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,912.30 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ได้ตอนจัดตั้ง

BSI

เลขที่ : ๐๑-๐๐๕-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

BSI (British Standards Institution) เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานทางด้านมาตรฐานบริหารและจัดการ