ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-015-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105524027220

เข้าชม 260 ครั้ง

ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 68 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2233 8167 02-2332145-7 โทรสาร : 02-2366752
อีเมล์ : suchai@sathaporn.com;supansa@sathaporn.com

BSI

เลขที่ : ๐๑-๐๐๕-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

BSI (British Standards Institution) เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานทางด้านมาตรฐานบริหารและจัดการ