ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-022-18072561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105558108001
เว็บไซต์ : www.ascendinter.com

เข้าชม 2,099 ครั้ง

เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 89 อาคารเอไอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 18-19 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-0168600 ต่อ 2275

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 176/1 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 176/2 จำนวน 13,500 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 20,250 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 176/1 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 090-9049716/081-9097841 Email : latitude : 13.585789 longitude : 100.751926
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 176/2 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 090-9049716/081-9097841 Email : latitude : 13.585789 longitude : 100.751926
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด