ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปลาทู ท่าข้าม

ชื่อผู้ประกอบการ : ปลาทู ท่าข้าม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-028-21092561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105545110827
อีเมล์ : pla2.takam@gmail.com
เว็บไซต์ : -
Facebook : https://www.facebook.com/ThakhamMackerel/

เข้าชม 605 ครั้ง

บริษัท ปลาทู ท่าข้าม จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1,3 ซอย ท่าข้าม 11 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-8956391 โทรสาร : 02-8956391
อีเมล์ : Pla2.takam@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 1,3 จำนวน 3,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 1,3 ซอย ท่าข้าม 11 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 02-8956391 Email : Pla2.takam@gmail.com latitude : 13.6768310 longitude : 100.4448998
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,000.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall+สแตนเลส

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,000.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : รคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Isowall+สแตนเลส

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,000.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall+สแตนเลส

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด