ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-016-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532004756
อีเมล์ : nkrisana@nipponexpress.co.th, sales@nipponexpress-necl.co.th
เว็บไซต์ : http://www.nipponexpress-necl.co.th

เข้าชม 156 ครั้ง

นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 2032 ชั้น 3 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร