ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-016-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532004756
เว็บไซต์ : http://www.nipponexpress.co.th

เข้าชม 917 ครั้ง

นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 2034/86 ชั้น 19 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-0807555 โทรสาร : 02-0807556-57

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 151/2 จำนวน 42,240 ตัน
 
เลขที่ 176 จำนวน 8,100 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 50,340 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 176 หมู่ 4 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

Tel : 053-582-151 ถึง 152 Email : latitude : 18.589805 longitude : 99.029422
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 45.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 กุมภาพันธ์ 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

บริการรับฝาก จัดเก็บ บรรจุหีบห่อ จัดส่ง จัดแยกส่ง และการขนส่ง สัมภาระสิ่งของและสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างกิจการและธุรกิจทุกประเภท สั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

2 ที่ตั้งคลัง 151/2 หมู่ 9 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-195-336 ถึง 337 Email : pwiwat@nipponexpress.co.th latitude : 13.10577 longitude : 100.924519
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 88.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 15.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,816.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 42,240.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท บุญเทียมพัฒนา จำกัด

ผู้ให้เช่าช่วง แบ่งเช่าที่ดินแปลงที่