ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สยามนิสทรานส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สยามนิสทรานส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-015-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105530050114
อีเมล์ : pornvipa@th.nissin-asia.com
เว็บไซต์ : www.th.nissin-asia.com

เข้าชม 394 ครั้ง

สยามนิสทรานส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 191/66, 68-69 ซอย อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2261 1080-5, 0 2261 5343-6 Ext.223 โทรสาร : 0 2261 1024
อีเมล์ : pornvipa@th.nissin-asia.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 100/2 จำนวน 32,040 ตัน
 
เลขที่ 115 จำนวน 33,250 ตัน
 
เลขที่ 177 จำนวน 17,820 ตัน
 
เลขที่ 2/10 จำนวน 38,592 ตัน
 
เลขที่ 288,288/1 จำนวน 27,216 ตัน
 
เลขที่ 45 จำนวน 17,496 ตัน
 
เลขที่ 46 จำนวน 16,524 ตัน
 
เลขที่ 68/8 จำนวน 49,500 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 232,438 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 2/10 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 0 3848 2731-3 Email : preecha@th.nissin-asia.com, nonthacha@th.nissin-asia.com latitude : 13.124744 longitude : 100.981758
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 64.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,072.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,216.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,728.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,184.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,024.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,072.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,024.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,072.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,016.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,048.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 100/2 ซอย หมู่ที่ 6 ถนน บางนาตราด กม.41 ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 0 3853 8140-3 Email : latitude : 13.553509 longitude : 100.957902
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 178.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,680.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 160.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 32,040.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กรกฏาคม 2531
ประเภทการได้มา : ซื้อ

3 ที่ตั้งคลัง 68/8 หมู่ 5 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 0 3853 9980 Email : latitude : 13.5653578 longitude : 100.9346053
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 49,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี

4 ที่ตั้งคลัง 45 หมู่ 2 ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel : 0 3524 6511-20 Email : chang@th.nissin-asia.com latitude : 680337 longitude : 1587335
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 54.00 ม. ยาว : 108.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,832.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,496.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เจแอนด์เจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

เช่า 2 ปี

5 ที่ตั้งคลัง 46 หมู่ 2 ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel : 0 3524 6511-20 Email : chang@th.nissin-asia.com latitude : 680337 longitude : 1587335
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 54.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,508.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,524.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เจแอนด์เจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

เช่า 2 ปี

6 ที่ตั้งคลัง 115 หมู่ หมู่ 9 ตำบล หนองโพรง อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

Tel : 037-542-454-6 Email : latitude : 13.843905 longitude : 101.554955
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 66.50 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,650.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 33,250.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทรี บี โปรเกรส จำกัด

ระยะเวลาของสัญญาเช่า 3 ปี

7 ที่ตั้งคลัง 288,288/1 หมู่ 13 ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

Tel : 037-210-150-4 Email : latitude : 13.840329 longitude : 101.522854
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 126.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,072.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 90.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,216.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทรี บี โปรเกรส จำกัด

ระยะเวลาของสัญญาเช่า 3 ปี

8 ที่ตั้งคลัง 177 หมู่ 13 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

Tel : 053-096302 Email : kannikar@th.nissin-asia.com latitude : 504478 longitude : 2057512
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 445.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,450.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,820.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ซีทีพี ดีซี จำกัด

ภายในคลังสินค้ามีพื้นที่โล่งติดต่อกัน
(อาคาร A) A1-A9 พื้นที่ (ตรม.) = 4,050
(อาคาร C) C9-C10 พื้นที่ (ตรม.) = 400