ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สยามนิสทรานส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สยามนิสทรานส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-015-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105530050114
อีเมล์ : pornvipa@th.nissin-asia.com
เว็บไซต์ : www.th.nissin-asia.com

เข้าชม 4 ครั้ง

สยามนิสทรานส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 191/66, 68-69, 191/82 ซอย อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 15, 11 ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2261 1080-5, 0 2261 5343-6 Ext.223 โทรสาร : 0 2261 1024
อีเมล์ : pornvipa@th.nissin-asia.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 100/2 จำนวน 32,040 ตัน
 
เลขที่ 2/10 จำนวน 38,592 ตัน
 
เลขที่ 2/15 จำนวน 12,960 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 83,592 ตัน

ที่ตั้งคลัง 2/10 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
Tel : 0 3848 2731-3
Email : preecha@th.nissin-asia.com, nonthacha@th.nissin-asia.com
latitude : 13.124744 longitude : 100.981758
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 64.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,072.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,216.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,728.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,184.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,024.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,072.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,024.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,072.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,016.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,048.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 มกราคม 2558
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ที่ตั้งคลัง 100/2 ซอย หมู่ที่ 6 ถนน บางนาตราด กม.41 ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 178.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,680.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 160.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 32,040.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กรกฏาคม 2531
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ที่ตั้งคลัง 2/15 ซอย หมู่ที่ 1 ถนน อาคารบี ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
Tel : 09 8273 0836, 08 1936 7427
Email : preecha@th.nissin-asia.com, nonthacha@th.nissin-asia.com
latitude : 13.124744 longitude : 100.98175
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 64.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,960.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล