ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีทีไอ โคลด์ เชน

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีทีไอ โคลด์ เชน
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-026-01082561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0225553000244
เว็บไซต์ : http://ctibkk.com

เข้าชม 426 ครั้ง

บริษัท ซีทีไอ โคลด์ เชน จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 5 ถนน เกษมราษฏร์ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-2498999 โทรสาร : 02-2493015
อีเมล์ : thanyaporn.wo@cticoldchain.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 5 จำนวน 9,185 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 9,185 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 5 ถนน เกษมราษฏร์ แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 02-2498999 Email : thanyaporn.wo@cticoldchain.com latitude : 13.7163113 longitude : 100.5661691
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 33.75 ม. ยาว : 37.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,275.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00
คิดเป็นความจุ : 5,103.00 ตัน
ความสูง : 9.42 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.80 ม. ยาว : 37.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 559.44 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 2,237.76 ตัน
ความสูง : 9.42 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.84 ม. ยาว : 25.84 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 460.99 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,843.96 ตัน
ความสูง : 9.42 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : การท่าเรือแห่งประเทศไทย