ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แปซิฟิค ควอลิตี้ คอนโทรล เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อผู้ประกอบการ : แปซิฟิค ควอลิตี้ คอนโทรล เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-021-17072561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0635554000295
เว็บไซต์ : https://www.pqc.co.jp/en/network/thailand/
Facebook : https://www.facebook.com/PQC-Thailand-1413952745487143/

เข้าชม 153 ครั้ง

บริษัท แปซิฟิค ควอลิตี้ คอนโทรล เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 968 ถนน พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-6324298

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 888/5 จำนวน 2,100 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,100 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 888/5 ซอย ม.11 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 02-6324298 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 28.00 ม. ความสูง : 7.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด