ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีทีไอ โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีทีไอ โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-023-23082561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105520010900
อีเมล์ : apichet@ctibkk.com
เว็บไซต์ : www.ctibkk.com

เข้าชม 465 ครั้ง

บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 191/2-5 ซอย อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-2580060 โทรสาร : 02-2594230
อีเมล์ : apichet@ctibkk.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 36/21 จำนวน 5,760 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,760 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 36/21 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 02-9735152-7 Email : latitude : 13.8930290 longitude : 100.5902115
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,920.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,760.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ซีทีไอ โฮลดิ้ง จำกัด