ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-019-02072561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105560113122

เข้าชม 1,020 ครั้ง

เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 89 ซอย อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2118 9195 ต่อ 1254 (เสกสิทธิ์ เดชสัจจา)
โทรศัพท์มือถือ : 08 7874 7520

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 596 จำนวน 47,250 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 47,250 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 596 หมู่ 15 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 02-1189195 Email : latitude : 100.769699 longitude : 13.577733
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 105.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,450.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 47,250.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด