ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-019-02072561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105560113122

เข้าชม 3,894 ครั้ง

เอสคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 89 ซอย อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2118 9195 ต่อ 1254 (เสกสิทธิ์ เดชสัจจา)
โทรศัพท์มือถือ : 08 7874 7520