ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ชาญยุทธ์ คลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ชาญยุทธ์ คลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-029-26102561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 55876

เข้าชม 137 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 987 ซอย เทส ถนน เทส ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่

ที่ตั้งคลัง 56 ซอย 12 ถนน เทส ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย

Tel : Email : latitude : longitude :