ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-025-10102561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532080169
เว็บไซต์ : http://www.mitsubishi-logistics.co.th/

เข้าชม 1,155 ครั้ง

มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 139 ซอย อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ถนน ปั้น แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-2379272 โทรสาร : 02-2356067
โทรศัพท์มือถือ : 081-3769898

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 13 จำนวน 48,950 ตัน
 
เลขที่ 14/6-9 จำนวน 4,158 ตัน
 
เลขที่ 158/31 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 158/32 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 158/34 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 291/42-44 จำนวน 10,800 ตัน
 
เลขที่ 88/38 จำนวน 16,200 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 109,808 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 88/38 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Tel : 038-134396 Email : radchaneekorn.n@mitsubishi-logistics.co.th latitude : 13.5695653 longitude : 100.9488988
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 54.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

2 ที่ตั้งคลัง 158/31 หมู่ 5 ซอย ซอยคลังสินค้า 2 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 033-0061003 Email : radchaneekorn.n@mitsubishi-logistics.co.th latitude : 13.5346164 longitude : 100.57226728
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

3 ที่ตั้งคลัง 158/32 หมู่ 5 ซอย ซอยคลังสินค้า 2 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 033-006102-3 Email : latitude : 13.5346164 longitude : 100.57226728
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

4 ที่ตั้งคลัง 158/34 หมู่ 5 ซอย ซอยคลังสินค้า 2 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 033-006103 Email : latitude : 13.126283 longitude : 100.960031
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 54.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

5 ที่ตั้งคลัง 291/42-44 หมู่ 5 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 033-005055-6 Email : latitude : 13.116516 longitude : 100.967609
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก :

6 ที่ตั้งคลัง 13 หมู่ 5 ถนน ทางหลวงระยอง สาย 3191 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 061-9856242 Email : latitude : 13.11637 longitude : 100.96609
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 139.86 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,790.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 97.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 48,950.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด

7 ที่ตั้งคลัง 14/6-9 หมู่ 8 ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180

Tel : 035-333243 Email : latitude : 14.160798 longitude : 100.609864
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 77.00 ม. ความสูง : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,386.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,158.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สุวรรณภูมิซิตี้ จำกัด