ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-025-10102561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532080169
เว็บไซต์ : http://www.mitsubishi-logistics.co.th/

เข้าชม 311 ครั้ง

มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 139 ซอย อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ถนน ปั้น แขวง สีลม เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-2379272 โทรสาร : 02-2356067
โทรศัพท์มือถือ : 081-3769898

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 14/6-9 จำนวน 4,158 ตัน
 
เลขที่ 158/34 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 88/38 จำนวน 16,200 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 36,558 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 88/38 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Tel : 038-134396 Email : radchaneekorn.n@mitsubishi-logistics.co.th latitude : 13.5695653 longitude : 100.9488988
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 158/34 หมู่ 5 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 033-0061003 Email : radchaneekorn.n@mitsubishi-logistics.co.th latitude : 13.126283 longitude : 100.960031
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 14/6-9 หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180

Tel : 0-3521-9877 Email : radchaneeekorn.n@mitsulaishi-logistics.co.th latitude : 673790 longitude : 1566168
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 77.00 ม. ยาว : 18.00 ม. ความสูง : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,386.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,158.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สุวรรณภูมิซิตี้ จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 1 ปี