ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้ประกอบการ : อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-026-12102561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107548000617

เข้าชม 107 ครั้ง

อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 18/8 ถนน บางนา-ตราด กม.23 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-3157322

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 18/8 จำนวน 20,664 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 20,664 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 18/8 ถนน บางนา-ตราด กม.23 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 02-3157322/02-3157333 Email : latitude : 13.599153 longitude : 100.806633
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 41.00 ม. ยาว : 100.80 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,132.80 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 20,664.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท อีเทอร์นิตี้ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด