ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทรีพีแอล โซลูชั่น

ชื่อผู้ประกอบการ : ทรีพีแอล โซลูชั่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-029-19112561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561141316

เข้าชม 467 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 203 ซอย นาคนิวา 21 ถนน นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0930537499
อีเมล์ : 3plsolutioncoltd@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 203 จำนวน 5,184 ตัน
 
เลขที่ 998/15 จำนวน 8,316 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 13,500 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 998/15 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย นาคนิวาส 21 ถนน นาคนิวาส ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : Email : latitude : 681717 longitude : 1502303
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 66.00 ม. ความสูง : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,772.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,316.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

2 ที่ตั้งคลัง 203 หมู่ - หมู่บ้าน ศิมันตรา ซอย นาคนิวาส 21 ถนน นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

Tel : Email : 3plsolutioncltd@gmail.com latitude : 13.801382 longitude : 100.601166
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,728.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,184.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม