ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปัณณธร ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ปัณณธร ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ :
เลขที่ใบอนุญาต :
เลขทะเบียนนิติบุคคล :

เข้าชม 41 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1/1 ซอย 9 ถนน พหลโยธิน แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-579-9999
อีเมล์ : maymaeth@gmail.com

ที่ตั้งคลัง 99/9 ซอย 89 ถนน พหลโยธิน แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 02-554-5454 Email : service@mamae.or.th latitude : 29.3842 longitude : 28.8244

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1/1 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-337-3842
อีเมล์ : center@m.org.th

ที่ตั้งคลัง 1/2 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 02-579-4343 Email : service1@m.org.th latitude : 23.3842 longitude : 12.3842
ที่ตั้งคลัง 1/3 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 02-579-4344 Email : service2@m.org.th latitude : 29.3492 longitude : 24.2324

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9/1 ซอย พหลโยธิน9 ถนน - แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 025615541
อีเมล์ : center@m.org.th

ที่ตั้งคลัง 9/2 ซอย พหลโยธิน9 ถนน - แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 025615551 Email : service3@m.org.th latitude : 23.2341 longitude : 23.2353
ที่ตั้งคลัง 9/4 ซอย พหลโยธิน9 ถนน - แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 025615552 Email : service3@m.org.th latitude : 65.7524 longitude : 65.8317