ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปัณณธร ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ปัณณธร ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท :
ประเภทกิจการ :
เลขที่ใบอนุญาต :
เลขทะเบียนนิติบุคคล :

เข้าชม 92 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1/1 ซอย 9 ถนน พหลโยธิน แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-579-9999
อีเมล์ : maymaeth@gmail.com

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1/1 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-337-3842
อีเมล์ : center@m.org.th

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9/1 ซอย พหลโยธิน9 ถนน - แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 025615541
อีเมล์ : center@m.org.th