ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่างทองเจริญกิจ

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่างทองเจริญกิจ
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-001-04022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0153559000024

เข้าชม 461 ครั้ง

หจก.อ่างทองเจริญกิจ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 88/88 หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-949888
โทรศัพท์มือถือ : 083-9618888

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 88/88 จำนวน 2,445 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,445 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 88/88 หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง

Tel : 0839618888 Email : latitude : 14.6048 longitude : 100.4071
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 750.00
คิดเป็นความจุ : 400.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 150.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 600.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 150.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 600.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 150.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 600.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 7.00 ม. ยาว : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 35.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 105.00
คิดเป็นความจุ : 245.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 245.00 ตัน จำนวนชั่วโมง ชม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม