ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล

ชื่อผู้ประกอบการ : อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-002-04022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105555075404
อีเมล์ : mkt@banphoport.com
เว็บไซต์ : http://www.banphoport.com/
Facebook : https://www.facebook.com/banphoport/

เข้าชม 556 ครั้ง

บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด(สำนักงานใหญ่)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 168 หมู่ 6 ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-090789
อีเมล์ : mkt@banphoport.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 24 จำนวน 34,992 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 34,992 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 24 ซอย - ถนน - ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Tel : 038090789 Email : latitude : 13.5945690 longitude : 101.0749480
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 81.00 ม. ยาว : 144.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,664.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 116.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 34,992.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 ธันวาคม 2561
ประเภทการได้มา : ซื้อ