ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)

ชื่อผู้ประกอบการ : เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : อื่นๆ (ไม่ระบุ)
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-010-22052562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105560116822
อีเมล์ : chintawee.p@th.ryobi-holdings.jp
เว็บไซต์ : http://ryobitransport.com/

เข้าชม 411 ครั้ง

เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 622, เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, ชั้น 10/1,8,ห้องเลขที่ 118 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0997834081

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 41/91 บล็อก H9 จำนวน 1,272 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,272 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 41/91 บล็อก H9 หมู่ 6 ซอย พลูเจริญ ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-0598399 Email : latitude : 13.626160 longitude : 100.743159
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 26.50 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 636.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,272.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด

ในกรณีที่ บริษัท เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สิ้นสุดสัญญาเช่าอาคาร บล็อก H9 ดังกล่าวกับ บริษัท โชติธนวัฒน์ จำักด ก็ให้ถือว่าการให้ความ ยินยอมให้ บริษัท เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานสิ้นสุดลงด้วย ในทางเดียวกัน หาก บริษัท เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ย้ายออกไปจากสถานที่เช่าดังกล่าวไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ก็ไห้ถือว่าการให้ความยินยอมให้ บริษัท เรียวบิ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน